fbpx
//www.naturo.fi/wp-content/uploads/2019/12/Naturo-Fyysinen-toimintakyky-terveysmetsä-Minna-Ojanen-Petri-Tolonen-valmennusohjelma.jpg

TYÖHYVINVOINTI

Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Jokainen organisaatio koostuu yksilöistä, ihmisistä. Ihminen on jokaisen yrityksen tärkein voimavara. Valmennuksen ja coachauksen menetelmin tutkimme missä olet tällä hetkellä. Tehdäksesi matkan muutoksen, on ensin selvitettävä missä olet!

Autamme sinua kartoittamaan toimintakykysi tilanteen ja sen haasteet. Kartoitus tehdään kaikille eri toimintakyvyn osa-alueille testatuin ja tutkituin menetelmin.

Etsimme yhdessä sinun kanssasi tavoitteesi, luomme toimintasuunnitelman ja aikataulun niiden saavuttamiseksi. Kuljemme matkaa yhdessä kanssasi. Luonnollisesti.


TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja kognitiivisia edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista – työstä, opiskelusta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, itsestä ja toisista huolehtimista – siinä ympäristössä, jossa hän elää.

Työhyvinvointi on tärkeä osa toimintakykyä. Useimmiten huomaamme asian parhaiten, kun hyvinvointi on muuttunut pahoinvoinniksi. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, ja meihin vaikuttavat niin kotiasiat työpaikalla kuin työasiat kotona ja vapaa-ajalla. Työuran pidentäminen on tärkeässä roolissa sekä organisaatioille että yksilöille.

Fyysinen toimintakyky

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen fyysisiä edellytyksiä selviytyä hänelle itselleen tärkeistä arjen tehtävistä. Liikunta, ravinto ja lepo ovat kaikki tärkeitä osa-alueita. Voimme hetkellisesti horjuttaa tasapainoa niiden välillä, mutta pidemmällä aikavälillä niiden epätasapaino aiheuttaa ongelmia ja kasvattaa stressiä. Metabolinen oireyhtymä, ylipaino, uniapnea ja diabetes ovat yleistymässä, ja sairauspoissaolot lisääntyvät niiden myötä. Lihaskireydet ja runsaan istumisen huonontama ryhti, liikerajoitteet ja päänsäryt ovat nähtävissä jo opiskelevilla ja työssäkäyvillä nuorilla.

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen voimavaroja, joiden avulla hän kykenee selviytymään arjen haasteista ja kriisitilanteista. Psyykkinen toimintakyky liittyy myös elämänhallintaan, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja se kattaa tuntemiseen ja ajatteluun liittyviä toimintoja. Väsymys, ahdistus ja uniongelmat saattavat johtaa näköalattomuuteen ja työuupumukseen. Masennus ja ahdistuneisuus ovat yksi suurimmista sairauspoissaolojen aiheuttajista tänä päivänä. Varhaisten merkkien havaitseminen ei ole helppoa. Työnohjaus ja coaching saattavat auttaa kartoittamaan ensimmäisiä merkkejä alakulosta ja orastavista ongelmista haasteista selviytymisessä.

Sosiaalinen toimintakyky

Sosiaalisen toimintakyvyn kokonaisuus muodostuu yksilön, sosiaalisen verkoston, ympäristön, yhteisön ja yhteiskunnan välisissä dynaamisissa vuorovaikutussuhteissa. Tämä toimintakyvyn osa-alue ilmenee esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, sosiaalisena aktiivisuutena ja osallisuuden kokemuksina. Tiimi- ja ryhmätyöskentelytaidot ovat tärkeitä tämän päivän työelämässä. Kommunikointiin liittyvät ongelmat voivat heikentää työyhteisön toimivuutta ja työilmapiiriä. Valmentava esimiestyö ja johtaminen sekä väkivallaton kommunikointi (NVC, Non-Violent Communication) ovat tärkeitä työkaluja tämän päivän haasteissa ja nykyaikainen tapa johtaa antamalla yksilölle vapautta toimia itselleen merkityksellisellä tavalla.

Kognitiivinen toimintakyky

Kognitiivinen toimintakyky on tiedonkäsittelyn eri osa-alueiden yhteistoimintaa, joka mahdollistaa ihmisen suoriutumisen arjessa. Kognitiiviset toiminnot ovat tiedon vastaanottoon, käsittelyyn, säilyttämiseen ja käyttöön liittyviä toimintoja


//www.naturo.fi/wp-content/uploads/Naturo-tyohyvinvointi-1.jpg

Mitä me tarjoamme?

Autamme asiakastamme kartoittamaan toimintakyvyn tilanteen ja sen haasteet. Kartoitus tehdään kaikille eri toimintakyvyn osa-alueille testatuin ja tutkituin menetelmin.

Etsimme yhdessä teidän kanssanne organisaation jäsenille yksilölliset tavoitteet, luomme toimintasuunnitelman ja aikataulun tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuljemme matkaa yhdessä kanssanne. Luonnollisesti.