fbpx
//www.naturo.fi/wp-content/uploads/Naturo-valmentava-johtaminen-Minna-Ojanen-Petri-Tolonen.jpg

VALMENTAMINEN

Valmennuksessa siirrymme ongelmista ratkaisuihin ja etenemme kohti yhdessä luomiamme tavoitteita, jotka on asetettu sen hetkisten voimavarojesi mukaisiksi. Valmentajana autamme sinua tulemaan tietoiseksi omista joskus piilevistäkin voimavaroistasi.

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltaista johtamista, jossa muodostuu aito dialogi valmentavan johtajan ja alaisen välille. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista toimintaa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

Tavoitteena on oppiminen ja kehittyminen. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuvat. Ryhmässä ja yksilössä on käyttämättömiä mahdollisuuksia ja voimavaroja, jotka tulee saada hyötykäyttöön ja tukemaan yhteisen tavoitteen saavuttamista. Me autamme sinua esimiehenä saavuttamaan valmentavan johtamisen hyödyt käytännössä.

Palveluitamme

Coaching-palvelu

Fasilitoivan johtamisen valmennus

Yksilön työnohjaus

Työhyvinvointi