fbpx
Mitä me teemme?

NATURO - PALVELUT

Organisaation toimintatavat ja prosessit vaativat jatkuvaa kehittämistä. Etsimme yhdessä kanssanne epäsopivat tai toimintaa haittaavat toimintatavat ja luomme tavoitteesi mukaisen suunnitelman. Kuljemme muutosmatkan kanssanne kehittämistyön alusta lähtien, toiminnan vakiinnuttamiseen asti ja siitäkin eteenpäin.

Liiketoiminnan kehittäminen


Työhyvinvointi


Valmentava johtaminen

Miten Naturo voi auttaa?

Toimivatko prosessit parhaalla mahdollisella tavalla? Missä kunnossa henkilöstön voimavarat ovat? Eikö projekti etene? Missä ovat toiminnan kriittiset kohdat ja miten olette varautuneet mahdollisten riskien laukeamiseen? Meneekö johdon aika kysymyksiin vastatessa vai kysymyksiä esittäessä? Minkälainen ilmapiiri työpaikallasi on?

Liiketoiminnan kehittäminen

Palveluidemme ydin on toimivat tiimit toimivissa prosesseissa. Kehittämisprojektien lisäksi luomme jatkuvan kehittämisen mallin, jonka avulla toiminnan kehittäminen on sisäänrakennettuna organisaation toimintaan. Olemme valmiit ottamaan kokonaisvastuun projekteista tai toimimaan tukenasi, tarpeidesi mukaisesti. Palveluitamme ovat

  • Muutosprojektien suunnittelu ja johtaminen
  • Myynnin kehittäminen ja uudelleenorganisointi
  • Prosessien virtaviivaistaminen ja automatisointi
  • Kyberturvallisuuden kehittäminen
Lue lisää

Työhyvinvointi

Yksilön toimintakyky ja työhyvinvointi on yksi avaintekijöistä organisaation toiminnassa. Olemme nivoneet organisaation toiminnan kehittämisen yhteyteen yksilön toimintakykyä parantavia palveluita. Palveluihimme kuuluvat

  • Yksilön toimintakyvyn eri osa-alueiden kehittäminen
  • Työnohjaus
  • Hyvinvointivalmennus (ravinto, liikunta, painonhallinta, liikkuvuus, lepo, palautuminen)
Autamme sinua kartoittamaan toimintakykysi tilanteen ja sen haasteet. Kartoitus tehdään kaikille eri toimintakyvyn osa-alueille testatuin ja tutkituin menetelmin. Etsimme yhdessä sinun kanssasi tavoitteesi, luomme toimintasuunnitelman ja aikataulun niiden saavuttamiseksi. Kuljemme matkaa yhdessä kanssasi. Luonnollisesti. Lue lisää

Valmentava johtaminen

Valmentava johtajuus on kokonaisvaltaista johtamista, jossa muodostuu aito dialogi valmentavan johtajan ja valmennettavan välille. Se on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista toimintaa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Tavoitteena on oppiminen ja kehittyminen. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot korostuvat. Ryhmässä ja yksilössä on käyttämättömiä mahdollisuuksia ja voimavaroja, jotka tulee saada hyötykäyttöön ja tukemaan yhteisen tavoitteen saavuttamista. Me autamme esimiehiä saavuttamaan valmentavan johtamisen hyödyt käytännössä. Palveluitamme ovat

  • Coaching
  • Tiimien fasilitointi
  • Myynnin valmennus
Lue lisää