Miten Suomi voi?

Työterveyslaitoksen kyselyyn “Miten Suomi voi” vastasi 1006 työssäkäyvää suomalaista. Heistä lähes puolet, 44%, kertoi tehneensä koronakeväänä aiempaa enemmän etätöitä. 

Yli puolet enemmän etätöitä tehneistä koki itsenäisten, työhön liittyvine päätösten tekemisen lisääntyneen kevään aikana. Lähes yhtä moni koki oppineensa uusia asioita ja parempia työtapoja. Työn imu oli kasvanut ja krooninen työväsymys väheni monilla. Kodin rikastava vaikutus lapsineen ja lisääntyneet mahdollisuudet viettää aikaa yhdessä perheenä lisäsivät hyvinvointia.

Vähemmän apua työtovereilta

Hyvinvointia heikentäviä tekijöitä esiintyi myös. 30% koki saaneensa entistä vähemmän apua työkavereilta. Joka neljäs kertoi esimiehen tuen vähentyneen. Joidenkin työ oli muuttunut yksitoikkoisemmaksi ja tylsemmäksi ja työn kuva kapeutunut. Lisääntynyt sähköpostin määrä ja etäkokoukset lisäsivät työkuormaa. Etäkokoukset koettiin rasittavimmaksi kuin fyysiset kokoukset, koska ne vaativat tiukempaa keskittymistä varsinkin monimutkaisempien asioiden käsittelyn osalta. 

Itsenäinen päätöksenteko lisääntyi

Raja työ- ja vapaa-ajan välillä saattoi muuttua epäselväksi. Toisaalta töiden rytmitys itselle sopivammaksi onnistui paremmin. Kaiken kaikkiaan työhön liittyvä itsenäinen päätöksenteko kasvoi. 

Työskentelyolosuhteet kotona vaihtelevat paljon

Kotona olevat työolosuhteet vaihtelevat paljon. Jos työntekijällä on oma työhuone, työ sujui paremmin. Kuormittavin tilanne oli niillä, joilla kodissa tapahtui paljon erilaisia toimintoja: ruuanlaittoa, syömistä, lasten koulunkäyntiä ja leikkimistä. 

Fyysinen aktiivisuus on monella vähentynyt työmatkaliikunnan ja ryhmissä tapahtuvien harrastusten poisjäännin myötä. Niska- ja selkävaivat ovat lisääntyneet myös työergonomian huononemisen vuoksi. 

Onko etätyö tullut jäädäkseen?

Yksinäisyys ja masennus eivät ainakaan toistaiseksi ole nousseet näissä tutkimuksissa. Tilanne saattaa muuttua pitkittyessään. Tutkijat uskovat, että etätyö on jossain määrin tullut jäädäkseen. Tämä muutos olisi huomioitava työn johtamisessa. 

Keinoja etätyöntekijän henkisen hyvinvoinnin lisäämiseksi 

Mitä sitten voi itse tehdä lisätäkseni hyvinvointiani etätyössä? Monta positiivista asiaa olet jo varmasti huomannutkin ja vahvista niitä edelleen. Kiinnitä huomiotasi kuormittaviin asioihin ja etsi keinoja tehdä jotain toisin saadaksesi erilaisen lopputuloksen.

  1. Huolehdi unesta ja vuorokausirytmistä 
  1. Suhtaudu kotiisi työpaikkana 

Tee aamulla vaikka pieni kävelylenkki tai venyttelytuokio ennen töiden aloittamista. Samoin katkaise työnteko lähtemällä ulos liikkumaan. Muista liikkua ja pitää taukoja päivän aikana. Tauotuksen poisjäämisen on moni kertonut hieronnan yhteydessä syyksi jumiutuneisiin niska- ja hartialihaksiin.

  1. Hallitse työmäärää 

Työn määrä kasvaa helposti etätyössä. Muista rytmittää työsi ja etene tavoitteellisesti. Huolehdi tauoistasi! Jos olet esimies, muista antaa palautetta ja tukea alaisillesi.  

  1. Tue ja auta työkavereita 

Käyttäkää videopalveluita ja puhelinta yhteydenpitoon. Järjestäkää kävelykokouksia ja tapaamisia ulkotiloissa. Ole ajoissa yhteydessä esimieheen ja työterveyshuoltoon, jos jaksamisessa alkaa ilmetä ongelmia. 

  1. Ole oikeudenmukainen 

Esimiestyöskentelyssä alaisten oikeudenmukainen kohtelu on erittäin tärkeä asia aina, mutta korostuu etätyötä tehdessä. Älä jätä ketään alaistasi tai työkaveriasi liian pitkään huomioimatta, anna palautetta herkästi nähdessäsi ponnisteluita työn suorittamiseksi. 

Tsemppiä Suomi ja me kaikki!

Minna

Lähteet: Työterveyslaitos, Helsingin Sanomat